top of page
High-pressure equipment

Ýokary basyşyň enjamlary

Оборудование высокого давления

High-pressure equipment

Biz ýokary basyşyň enjamlaryny taslamalaşdyrmak, öndürmek, midifisirlemek, tehniki hyzmat etmek we abatlamak boýunça hyzmatlary hödürleýäris

Biz meseleleri çözmek we siziň aktiwleriňizi üpjün etmek üçin materiallar, kebşirleýiş işleri we tehnologiýalar bilen utgaşykda hyzmatlaryň doly toplumyny we başarnykly hyzmaty teklip edýäris. Biziň hyzmatlarymyz nebit-gaz, himiýa we energetika pudaklarynda ýokary basyşly enjamlary howpsuz, netijeli we ygtybarly öndürmek, modifisirlemek, tehniki hyzmat etmek we abatlamak üçin binýady goýýar. Biz siziň islegiňize we tehniki şertlere baglylykda, enjamlaşdyrylan häzriki zaman ussahanamyzda ýa-da biziň kärhanamyzda ähli işleri ýerine ýetirip bilýäris.

Biziň hyzmatlarymyz şulary öz içine laýar

• Inžener çözgütleri.
• Tehniki hyzmat etmek.
• Modifikasiýa.
• Abatlamak.
• Işe goýbermek-sazlamak boýunça hyzmatlar.
• Tehniki kömek.

Ýokary basyşyň enjamlary ¹

Ýokary basyşyň enjamlary ¹

bottom of page