top of page

Himiki arassalaýyş

"Işeňňir" hünärli himikler bilen hyzmatdaşlykda işläp, ekologik talaplara laýyklykda has gowy we has amatly çözgütleri berip, himiki arassalamak we dezaktiwasiýa boýunça hyzmatlaryň doly toplumyny teklip edýär. Biziň kompaniýamyzyň himiki işläp bejermek, gaplary we klapanlary ýokançsyzlandyrmak üçin hususy enjamlary we zerur bolan infrastrukturasy bar.

Himiki arassalaýyş

Şeýle hem ulgamy ýapyk konturda 80 ℃-a çenli gyzdyrylan himikatlary sirkulirlemek ýoly bilen turba geçirijileri we ulgamlary dezaktiwleşdirmek üçin uýgunlaşdyryp bolar. Süzgüçli arassalaýyşyň girizilmegi jem sirkulýasiýa wagty bölejikleri aýyrmaga mümkinçilik berýär.

Himiki arassalaýyş usuly aşakdakylarda netijelidir

• Ulgamlar ulanyşa girizilende.
• Korroziýa aýrylanda.
• Tebigy radioaktiw bölejiklerden zyýansyzlandyrylanda.

bottom of page