top of page

Ýokary we aşa ýokary basyşyň enjamlary

Köp ugurly tehniki işgärleri ulanyp, üsti suw çüwdürimi bilen işläp bejermegiň tehnologiýalarynyň ýa-da aşa ýokary basyş bilen suw çüwdürimli arassalamagyň we işläp bejermegiň tehnologiýalarynyň ulanylmagy, adaty elde işläp bejeriş bilen deňeşdirilende çykdajylry azaltmaga, ýapyk ýa-da çäkli giňişliklerde has netijeli işlemek üçin işgärleri azaltmaga ýardam edýär.

Ýokary we aşa ýokary basyşyň enjamlary

Biz hususy enjamlarymyzyň, şol sanda zolaklaýyn çüwdürimli agregatlaryň giň toplumyny ulanmak bilen suw çüwdürimli işläp bejermegiň toplumlaýyn hyzmatlaryny berýäris. Biziň ähli enjamlarymyz köp ugurly bolup, modifikasiýalar arkaly basyşy we harjy üýtgetmäge ukyplydyr we goşmaça zatlaryň birgidenini öz içine alýar: BJVJets, BadgerJets, comboJets, BansheeJets & etc.

Biziň enjamlarymyzy netijeli ulanyp bolýar

• Senagat önümçilik enjamlaryny arassalamak.
• Rezerwuarlary arassalamak.
• Palubany arassalamak.
• Turba kolbalaryny arassalamak.
• Turba geçirijileri arassalamak.
• Kessony arassalamak.
• Üsti örtükden arassalamak.
• Işläp bejermek we dezaktiwasiýa.
• Sowuklygyna kesmek.

bottom of page