top of page

Galyndylary dolandyrmak

"Işeňňir" nebit-gaz we himiýa pudaklarynyň önümçilik galyndylaryny, şol sanda tebigy gelip çykyşly radioaktiw materiallary ulanmak we dolandyrmak boýunça hyzmatlaryň doly toplumyny berýär. "Işeňňir" kompaniýasynyň geçirýän ähli işleri Radiologiýa Goragy boýunça Halkara Toparynyň RGHT (ICRP International Commissionon Radiological Protection) soňky maslahatlaryna laýyk gelýär we biziň tehniki işgärlerimiz howplary dolandyrmak we şöhlelenmä ýol bermezlik üçin radiasiýa goragy boýunça iň ýokary pudak standartlary boýunça okadylandyrlar.

Galyndylary dolandyrmak

Biziň hünärli işgärlerimiz we hususy enjamlarymyzyň giň toplumy siziň taslamaňyzyň anyk talaplaryna laýyklykda meseleleri çözmek üçin çalt jemlenmäge bize mümkinçilik berýär.

Biziň netijeliligimiz

• Zerur bolsa, barmasy çäklendirilen gözegçilikdäki zolaklary döretmek.
• Hususy enjamlara eýe bolmak we hyzmat etmek.
• Ýokary hünärli himikleriň inspeksiýasy we maslahatlary.

Biziň hyzmatlarymyz şulary öz içine alýar

• Monitoring, aradan aýyrmak, işläp bejermek we gaýtadan ulanmak.
• Howpa gözegçilik we onuň barlagy.
• Ýapyk önümçilik desgalarynyň içinde dezaktiwasiýa.

bottom of page