top of page

Galyndylary wakuumly aýyrmak

Biziň kompaniýamyzyň hususy ulgamy we enjamlary bolup, olar ýapyk önümçilik ulgamlaryndan we rezerwuarlaryndan galyndylary sordurmak we aýyrmak üçin howpsuz we netijeli çözgüdi üpjün edýär. Wakuumly ulgam senagat şertlerinde netijeli ulanmak üçin ykjam, kuwwatly we ulanmak üçin örän sadadyr. Ýapyk giňişliklere girmek üçin talaplaryň peselmegi, adaty usullar bilen deňeşdirilende elde bejermekde we goşmaça fiziki ýüklenmelerde talaplaryň ujypsyzlanmagy we saglyk üçin hünär töwekgellikleriniň peselmegi himiýa we nebit-gaz senagatynda şlamy aýyrmak boýunça ornuny tutup bolmajakartykmaçlyklary we netijeliligi berýär.

Galyndylary wakuumly aýyrmak

Bu usul netijelidir

• Önümçilik ulgamlaryndan we işläp bejeriji enjamlaryndan şlamy aýyrmak;
• Nebiti, gaz kondensatyny we beýleki önümleri daşamak boýunça gämiler we rezerwuarlar;
• Nebit-gaz we himiýa senagatynyň galyndylaryny geçirmek we daşamak.

bottom of page