top of page
Tank & vessel services

Ýokary basyşly rezerwuarlara we gaplara hyzmat etmek

Резервуары и сосуды высокого давления

Tank & vessel services

Önümçilik (Vessel) we toplaýjy (Tank) rezerwuarlara, izolýasiýasyny aýyrmakdan tä gaýtadan izolirlmeklige çenli tehniki hyzmat etmek boýunça ähli amallary ýerine ýetirmek ukybymyz biziň kompaniýamyzyň wajyp tapawudy bolup durýar. Tehniki hyzmat etmek üçin doly jogapkärçiligi üstümize alyp, biz köp ugurly, tehniki we inžener işgärlerini berip bilýäris, olar bolsa, öz gezeginde, aktiwleriň önümçilik durmalarynda (shutdown) meýillleşdirmek, işleri geçirmek we ulanyşa girizmek prosesine müşderiniň gatnaşmagynyň zerurlygyny ujypsyzlandyrýar.

Biziň hyzmatlarymyz şulary öz içine alýar

• Bolt hyzmatlary.
• Gurluşyk gurşaw sekileri.
• Galyndylardan arassalamak we olary äkitmek.
• Flaneslere hyzmat etmek.
• Içki inspeksiýa.
• Içki modifikasiýa, aýyrmak ýa-da çalyşmak.
• Howply maddalaryň monitoringi we barlagy.
• Örtükleriň inspeksiýasy, abatlamak, aýyrmak we gaýtadan çalmak.

bottom of page